Mandalové večery v Bratislavě

13.12.2015 16:46

                                                         

                         Zvu vás na pravidelné středeční večerní setkávání v novém cyklu

 

             Mandaly a Bachovy esence

                                                                          sebepoznávání a  práce s energií 

   

                                                                      

V letošním roce se nám podařilo zkombinovat dvě různé techniky sebepoznávání a vytvořit takto zajímavý program.

V první části večera si povídáme o obraze odpovídajícím dané Bachové esenci, dále meditujeme v tichu a následně vše vymalujeme do šablony. Poté přichází kolečko sdílení k tématu večera.

Přijďte se podívat a podpořit svůj osobní a duchovní růst.

 

                                                                    Začínáme vždy v 18h, sraz v 17´50h.

                                           

                                                                                                Cena :   

                                                                                           8 euro            

                                                                                            děti do 15 let 6 euro

                                                                              

                                                                                Místo konání:     

                                                                                       Via Prudentia, Vajnorská 98d, Bratislava

                                                                                            www.terapiamasaz.sk/location/  

 

 

                                             SEBOU:          kdo chce deku a meditační podsedák

                                                          NEJSOU ZDE STOLKY...sedíme na zemi na matracích

                                                                 

                                                                                                                        

                                Termíny pro rok 2017:                    

Datum         Téma                                         Program a popis práce
25.1.      Dary andělů                 Podíváme se na kvality a potenciály, které by se v tomto roce mohly projevit jako dar. Aby se toto jako dar mohlo projevit, je třeba umět rozpoznat ve svém životě výzvy, které se k tomuto vyjádření nabízí. My se podíváme na to, jak se k těmto výzvám stavíme a jak umíme své dary ocenit a přijímat.                                                                                                                    
8.2............1.běh

22.2.............2.běh
    Řepík lékařský smutek (Za usměvavou tváří se ukrývají problémy) X schopnost prožívat radost a naplnění v každodennosti, spojení se s pocity a emocemi
8.3.

 
    Osika nepojmenovatelné strachy bez zjevného důvodu, nervozita X odvaha a zájem o nová dobrodružství, vnitřní klid
5.4.     Buk                                           Kritika a tolerance X tolerance a pocit propojení s ostatním světem
3.5.   Zeměžluč Neschopnost říkat NE a říci si o pomoc  X  Vymezení vlastních hranic a následování vlastní cesty
31.5.    Rožec Zpochybňování vlastního úsudku, potřeba se potvrdit u ostatních X naslouchání ituici a schopnost rozhodovat se po svém
28.6.    Slíva třešňová Strach ze ztráty sebekontroly, neuchopená a potlačovaná agrese a akceschopnost -sebpotlačování X vnitřní klid a racionální postoj, stabilita
26.7.    Poupě jírovce
  (koňský kaštan)
Neschopnost poučit se z vlastních chyb  a tyto zkušenosti  využít je ve svém životě (jistým způsobem se dá mluvit o vyhýbání se a unikání do zapomenutí a neustálého opakování těchto chyb) X schopnost viděšt své vlastní každodenní chyby a učit se z jejich moudrosti a poznání
6.9.   Čekanka obecná Majetnické sklony, ustrnulé názory, manipulace, sebeupozorňování X nezištnost, tolerance, bezpodmínečná podpora
4.10.   Bílá lesní réva                       Denní snění, nezájem o realitu, unikání a nedostatek energie a vitality X návrat do reality a zaměření se na své cíle, zájem o svůj život a radost z něj
1.11.  Plané jablko
(čistič těla i duše)
Nezdravý vztah ke svému tělu,přehnaný pocit nečistoty nebo extrémní potřeba čistoty a zdraví  X pozitivní vztah ke svému tělu i přes jeho nedokonalosti
29.11.  Jilm Pocit přehnané odpovědnosti, oslabená sebedůvěra a sebeúcta vlivem příliš velkého nasazení - přetížení a pocit selhání X znovunalezená víra ve vlastní schopnosti a zdravé hospodaření s energií, rozdělení sil do práce a na své zájmy
13.12.  Dary andělů Podíváme se na to, jak jsme naložili s Dary z loňského roku a jak se nám podařilo využít výzvy k jejich uskutečnění. Otevření se dalším darům do roku dalšího a poděkování životu za tyto seberalizační možnosti.