Pronájem prostor

 

V našem studiu je možné pronajmout si prostor pro své programy (viz. Naše prostory   )

Tělocvična nebo meditárna má rozměr cca 40m2 .

Na cvičení je kapacita max. 12 lidí (jóga, čchi-kung a pod. druhy cvičení),

na práci typu Rodinných konstelací je kapacita cca 20 lidí, pro meditace taktéž.

Je možné zde provozovat také různé workshopy a přednášky.

Židlí k sezení je cca 15 a jinak jsou zde k dospozici matrace, deky, polštáře,  podložky a 6 stolů.

K dispozici je také kuchyňka, varná konvice a nádobí.

 

Ceník:

každá započatá hodina.....................................................300 kč

(pracovní dny v čase 9 - 19h - dle domluvy)

 

víkendové dny ( 9-20h) (vlastní organizace)..........................2000 kč

 

 

Upozornění:

 • Pozorně si přečtěte ceník i provozní řád, cena je vždy buď za každou započatou hodinu nebo celý den. Nikoli za lekci. Čas potřebný k přípravě nebo uklizení prostoru po ukončení lekce je součást pronájmu. Rozhodněte se, jak s tímto časem naložíte, budeme vám ho účtovat.
 • Klíče od provozovny vám budou předány pouze v případě dlouhodobé spolupráce, jinak vám vždy otevře kompetentní osoba a po ukončení zkontroluje prostor a provozovnu převezme. 
 • Úhrada pronájmu:    1)  jednorázový pronájem - po ukončení lekce osobně

                                                          2)  dlouhodobý pronájem -  na začátku měsíce, podle dohody osobně nebo na účet

 • Úpravy v tělocvičně ani jinde v provozovně neděláme. Pokud bychom se přeci jen rozhodli vám vyhovět, pak bude možné úpravy provést jen za předpokladu, že nebudou rušit další aktivity, které se zde konají. Vše bude provedeno na náklady žadatele a vyžadujeme kauci odpovídající poměrné částce  potřebné k uvedení do původního stavu.

 

Provozní řád:

 • odpovědnost za vzniklé škody v celém prostoru studia  nese osoba, která si prostor pronajímá
 • v zimním období za tmy rožněte venkovní světlo, aby bylo studio vidět a návštěvníci se k nám dostali bezpečně. Po ukončení akce vše zhasněte.
 • pomůcky na cvičení jsou k dispozici jen po dohodě, deky, polštáře a matrace jsou součástí pronájmu
 • v celém prostoru udržujte pořádek a klid. Je potřebný pro práci, která se zde vykonává.
 • nenoste jídlo ani pití do meditárny, není to jídelna. Pití si tam můžete vzít pouze v uzavřených láhvích.
 • prázdné skříně slouží k uložení osobních věcí návštěvníků
 • kuchyňka je součást zázemí a slouží pro maséry, terapeuty a lektory. Pokud máte zájem připravit občerstvení pro své návštěvníky, pak je vstup do kuchyně možný jen po dohodě.
 • Použité nádobí si po sobě umyjte a ukliďte na místo, kde jste jej vzali (pokud není dohodnuto jinak). Udržujte zde pořádek i pro další návštěvníky.
 • v topné sezóně topení po ukončení akce vypněte na stupeň č. 2. Přítopné těleso je k dispozici, po ukončení akce jej vypněte ze zásuvky.
 • WC zavírejte oboje dveře, dodržujte hygienu a hygienické potřeby odkládejte do koše na WC. Odpadky odhazujte do košů k tomu určených.
 • plastové láhve s nápoji si odneste sebou 
 • zkontrolujte si své věci a nic zde nezapomínejte. Zapomenuté věci vám pohlídáme max. 14 dní, poté budou vyhozeny.
 • majetek našeho studia neodnášejte z provozovny, stolky a židličky si můžete dát před studio jen po dohodě. V čase programu jej opět ukliďte dovnitř.
 • přezůvky jsou k dispozici a po ukončení návštěvy je vracejte zpět do botníku nebo koše na přezůvky.
 • použité pomůcky a další věci vždy vracejte na místo, odkud jste je vzali.

 

UPOZORNĚNÍ

 1. V případě vašeho zájmu o pronájem si řádně prostudujte tento provozní řád. Vyžadujeme jeho respektování a dodržování.
 2. Pokud nebude dodržován, budeme vám účtovat poplatek navíc a v případě opakovaného přístupu s vámi nebudeme dále spolupracovat.
 3. Respektujte prosím to, že jste v našem studiu na návštěvě a akceptujte naše požadavky s úctou a veškerou vážností, kterou máme i my k vám, a proto se s vámi o náš prostor dělíme.
 4. Máme to u nás rádi a jsme spokojeni, když se k nám také rádi vrací naši zákazníci. Proto se o naše prostory staráme s láskou a očekáváme to i od vás.
 5. Jestliže váš zájem o naše prostory přetrvává, přineste tento Provozní řád podepsaný jménem toho, kdo si prostor pronajímá.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

 

Provozní řád.doc (29696)