Rodinné a systemické konstelace a Pohyby duše

13.12.2015 16:45

 

Rodinné konstelace, pohyby duše a práce s Esencí

Od Nového roku 2018 pokračujeme v práci v systému Rodinných konstelací a pohybů duše. Stejně jako v loňském roce i letos budeme pracovat s Esencemi, které velmi podporují uvolnění blokovaných energií v systému.

V tomto roce se budeme zabývat tématy Bachových esencí, takže se pokusíme nahlédnout do míst, kde se naše emoce nemohou zdravě projevit.Také se můžeme podívat na to, jaké bludy, mentální vzorce či systémy přesvědčení nám ve svobodném vyjádření brání.

      

Jedná se o skupinové akce, které se konají 1x za 2 měsíce a v případě zájmu o postavení vlastního systému je třeba složit plnou částku 1450 kč, která je nevratná, ale směnná.
Proto si řádně rozmyslete, zda máte opravdu zájem o tuto práci.

Úhrada  slouží k rezervaci místa. V případě, že byste si to rozmysleli na poslední chvíli, zabránili byste někomu jinému v možnosti postavit si vlastní konstelaci. Zároveň je tím zaručeno,  že váš systém se bude stavět a vaším tématem se tedy budeme jistě zabývat.

Kapacita míst je omezena a během jednoho dne postavíme jen omezené množství konstelací, proto se objednávejte včas, aby byla zajištěna vaše rezervace.

 

 

Termíny pro rok 2018:
8.9...................................Vřes (neschopnost být sám, být stále středem pozornosti, neustálá potřeba zahlcovat okolí nepotřebnými detaily  X  schopnost naslouchat, vcítit se do druhých a sdílet)

 

10.11..............................Žebratka bahenní (uzavřenost, izolace, nedůvěra v lidi, nadřazenost, pýcha  X  důvěra ve druhé, ochota nechat si poradit a obohatit se druhými, svěřit se do péče a pečovat o druhé, služba druhým bez povýšení)

 

 

Sraz je v Duhovém světě vždy v 10 - 10´15h

Konec je podle počtu a délky konstelací (přibližně mezi 18-20h)

Jídlo i pití je zajištěné, sebou jen pohodlné oblečení.

 

Cena za postavení systému :                                       1450 kč
Cena pouze za účast(bez postavení) :                           800 kč