Kurzy a semináře

V této oblasti se můžete seznámit s další práci našeho studia, která vede k osobnímu růstu a hlubšímu sebepoznávání. Jednotlivé akce nabízejí pohled do nitra z různých stran a podporují cestu našeho ducha v transfomacích. Ta však může nastat až v době, kdy jsme ochotni se sami sobě podívat do tváře a začít vidět věci a svět takový jaký skutečně je a ne jen takový, jaký bychom ho chtěli mít.

Rádi se s Vámi setkáme na těchto programech a těšíme se na skupinová sezení, ve kterých se využívá především toho, že více lidí vytváří silnější energii důležitou k tomu, aby ke skutečným prozřením a proměnám opravdu docházelo. Nezapomínejte, že se jedná o programy, jež vyžadují určitou odvahu podívat se pravdivě do sebe a především důvěru v život i druhé lidi. Také je třeba vzít v úvahu  předpoklad, že vše se děje ku prospěchu života a využívá se zde vzájemné podpory a pomoci.

Zvažte dobře, prosím, jak velký je Váš zájem o účast na těchto akcích, abyste z nich měli opravdový užitek jak Vy, tak další zúčastnění.

Děkujeme..

 

 

Závazná přihláška na semináře a programy Duhového světa:

 

Jméno:                                                    Příjmení:
Bydliště:
Rodné číslo:                                            Telefon:                                             e-mail:
Program-akce :

 

Účastnická dohoda:

* Rezervace na programu je po složení zálohy
* Informujte prosím o závažných zdravotních i psychických skutečnostech v současnosti i minulosti (fyz.omezení, psych.poruchy, drogy a jiné..)
* Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a také ztrát osobních věcí či zranění
* Účastníci mladší 18 let musí mít souhlas rodičů nebo opatrovníků
* Rozhodne-li se účastník ukončit aktivitu, peníze mu nebudou vráceny
* Na všech programech není přípustné žádné fyzické ani psychické násilí, vše co se zde odehrává je projev vzájemné důvěry a je tedy důležité dále ctít  základy vnitřní etiky a nerozšiřovat informace s konkrétními jmény.

 

Storno podmínky :

* Záloha je nevratná ( jednodenní akce 500,-kč, vícedenní akce 1000,- kč), ale v případě vaší neúčasti za sebe můžete poslat někoho jiného
* Pokud zrušíte účast 10 dní a méně před zahájením kursu, bude vám účtován poplatek ve výši 50%.
Rozmyslete si prosím tedy, máte-li skutečný zájem o účast na tomto programu, protože kapacita míst je omezena a je důležité zachovat počet účastníků pro sílu a kvalitu práce ve skupině.
Děkuji za pochopení…

 

Potvrzuji, že jsem srozuměn(a) s podmínkami tohoto pobytu a souhlasím s nimi a jejich dodržováním.

 

Datum:                                                                                           Podpis:
 

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: