Aura - soma


- je systém, který se zabývá působením barev na náš organismus, vnitřní psychiku a život samotný. Vychází se zde z toho, že na své tělo nebo do svého energetického obalu vnášíme barvy a ty poté působí na celý organismus a vnitřní psychiku. Používají se k tomu dvoubarevné Balance lahvičky, Quintesence a Pomandery.

 

Balance lahvičky

obsahují dvě vrstvy, jednu olejovou a druhou je voda. Jsou doplňovány přírodními barvivy a dále pak “navibrovávány” drahými kameny. Spodní vrstva vypovídá o vlastnostech duše a vnitřním přístupu k dané věci a horní barva poukazuje na to, jak to pak projevit navenek. Esence se používá tak, že se lahvička protřepe, barvy se spojí a vytvoří novou-třetí barvu. Tuto emulzi pak natíráme na příslušná místa na těle, kterými se dané barvy nejlépe přijímají, vstřebávají a umožňují zpracovat daná témata. Třetí barva pak vypovídá o tom, co vznikne spojením vnitřního a vnějšího postoje. Mají mnohem hlubší účinek a dopady, než jiné esence aura-somy, a proto se používají především v době, kdy máme zájem svůj život zásadně měnit (tedy v době transformace) nebo v situacích, kde je třeba našeho rozvoje. V takovémto případě podporují objevení talentů a nadání, která jsou nám skrytá a o nichž třeba jen málo tušíme.

 

Pomandery

jsou barevné esence vytvořené z přírodních barviv a navibrovány tak, aby jejich frekvence byla souhlasná s vibrací éterického těla. Posilují naše ochranné pole, imunitu a energetický obal. Celkově podporují zachování energetického potenciálu a schopnosti využít jej ve prospěch života. Díky tomu, že pomáhají zpevnit energetický obal, umožňují nám dostat se do většího kontaktu se svou životní silou a zkvalitňuje se kontakt se zemí, tedy přirozený pud sebezáchovy. Ve svém životě se potom cítíme mnohem silnější, stabilnější a rozhodnější, protože máme na úkoly života mnohem více síly a vitality. Používají se především pro práci s energií a to např. v době celkového oslabení organismu, na podporu již probíhajících vnitřních proměn a celkově v období změn pro posílení harmoničtějšího průběhu událostí. Používáme je tedy tehdy, když potřebujeme posílit především energetický stav těla nebo projevit navenek to, co máme ukryté v sobě. Tedy propojit se svými činy s realitou.

 

Quintesence

jsou barevné esence vytvořené z přírodních barviv a navibrovány tak, aby jejich frekvence byla souhlasná s vibrací psychického těla. Působí na naše emoce a systémy přesvědčení a pomáhají nám především v otázkách vztahu k sobě. Tyto esence, stejně jako ostatní esence aura-somy, vznikaly v meditacích a v tomto případě docházelo ke kontaktu a propojení se s duchovní esencí Nanebevzetých mistrů. Mohou nám pomoci při pochopování různých modelů chování, které nám brání v projevení vlastní přirozenosti, nebo nám také pomáhají dostat se více do kontaktu s emocemi, které jsou pro nás složité a brání nám v další stabilitě a vyrovnanosti. S těmito esencemi se jedná především o vnitřní práci a změny vnitřního stavu bytí, tedy o proměny naší mysli. Jsou pro nás tedy velmi vhodným pomocníkem v období životních změn, protože se pak díváme ne svět očima pravdy bez příkras a iluzí. Vidíme nakonec věci takové, jaké skutečně jsou a dokážeme více využívat výzev, jež nám život nabízí.
Quintesence jsou velmi vhodné pro meditaci a používáme je především v období vnitřní práce na sobě a v okamžiku, kdy se potřebujeme na dané věci podívat z jiné strany, než z té, kterou známe. Jedná se tedy hlavně o uvědomování si různých souvislostí a změn názorů a pohledů na situace.

Tyto esence můžeme užívat buď samotné nebo jako podporu s užíváním lahviček Balance a v našem studie je lze zakoupit.

 

ceník:

Poradna (výběr a výklad lahviček )..…....................................................600 kč
Balance lahvičky (25 ml)…………….......................................................570 kč
                            (50 ml)………………...........................................................940 kč

Pomandery, Quintesence
                 tester (10 ml)…..........................................................………...…200 kč
                            (25 ml)…......................................................……….……....750 kč

 .

Dále je možné na objednávku zajistit i další produkty aura-somy.