Rodinné konstelace


„Bez ohledu na to kdo jsme, co děláme a kde žijeme, všichni máme něco společného - narodili jsme se do rodiny. Vědět, že nás ovlivňují osudy nejméně tří generací v našem rodinném systému, může být zrovna tak radostně osvobozující jako i šokující.
Šokující zde je to, že následujeme nebo se identifikujeme se svými předky, jež zemřeli, byli vyloučeni nebo se na ně zapomnělo v rodinném systému. Často si u toho neuvědomujeme, jaké to pro nás má důsledky v našich životech a jaký to má dopad na našem vlastním osudu. K tomuto jednání nás vede hluboká věrnost a nevědomá touha obnovit rovnováhu.
Osvobozující je to v tom smyslu, že jsme schopni konečně přiznat a dokončit, co jsme nedokončili a přijmout do svého srdce všechny členy rodiny a umožnit každému, aby žil plným životem.“

                                                                       Bhagat J.Zeilhofer , rodinný terapeut

 

Plný život je život v lásce a štěstí, což neznamená, že na své cestě nemáme úskalí a překážky. Naopak. S přijetím odpovědnosti za svůj život začínáme brát životní lekce jako výzvy, díky kterým máme možnost nového rozvoje a růstu a to harmonicky a na všech úrovních. Vztahy, které z tohoto pohledu navazujeme, mají zcela jiný rozměr než ty, jež byly tvořeny v nenaplněnosti a závislostech. Jež vznikaly z důvodu, že nám v našich systémech něco chybělo.
První cesta ke štěstí je, že zůstaneme spojeni se svými kořeny a odtud budeme vyrůstat. Stejně jako i strom má bohatou korunu díky tomu, že má silný kořen, potřebuje i člověk znát kde je jeho místo a kam opravdu patří. Pak se staneme šťastnými. Toto štěstí se stává úplným, jestliže všichni, kteří patří k našim rodinám, mají místo v našich srdcích. Byl-li někdo vyloučen nebo zapomenut, začínáme se po něm my i naše rodina ptát. Pátráme po všech, kteří ztratili v celém systému své místo, protože i oni potřebují být přijati, aby byl systém celý. Cítíme, že nám něco chybí, často však nevíme, co máme hledat. Pociťujeme tu prázdnotu uvnitř v sobě a chceme ji zaplnit.
Úplné znamená být v plném počtu.

Přát druhým dobré dělá člověka šťastným. Pokud my v přítomnosti necháme ty v minulosti na pokoji a nebudeme za ně nic přebírat a necháme je jít svou vlastní cestou, najdou svůj klid. Je třeba to chápat tak, že i když to děláme z lásky, je tedy zlé, když si my tady v tomto čase a v tomto životě myslíme, že je třeba své předky např. pomstít nebo vykonat či vyrovnat něco místo nich. To, co měli konat oni, patří jim. Jestliže toto neumíme respektovat, pak nechápeme řád lásky a vměšujeme se do něčeho, co se nás netýká. Toto je jedna z příčin, co nás dělá nešťastnými a vede k tomu, že stále nějak hledáme své štěstí.

Systém rodinných konstelací je způsob práce, která nám pomáhá nastolit novou rovnováhu od základu, kterým rodina bezpochyby je a díky tomu následně i v životě samotném. Ukazuje nám, jak málo vidíme do podstaty dění a jak mnoho věcí je větších než si myslíme. Jak často se povyšujeme nad to, co bychom měli spíše ctít a jak málo respektu, úcty a skutečné pokory v sobě dokážeme projevit třeba jen tím, že soudíme a posuzujeme, aniž bychom se podívali na to, co je za tím nebo to prostě přijali takové, jaké to je. Tato práce ale není jen o tom, abychom si nastavovali zrcadla, ale naopak nám pomáhá celý postoj odhalit, změnit, bolesti uzdravit a věci nově uspořádat.

    Pro postavení rodinného systému je třeba vědět, co neobvyklého se v rodě dělo. Toto je dobré dohledat v paměti, u jiných členů rodiny či ve fotkách, dopisech nebo jiných archivech.

 

Co jsou to NEOBVYKLÉ UDÁLOSTI:
 • potraty- přirozené i interupce
 • předčasně narozené nebo zemřelé děti
 • příliš brzy zmeřelí lidé (do 40 let)
 • násilné nebo jinak nepřirozené smrti (nehody, násilné činy, války, sebevraždy a jiné)
 • těžké nemoci
 • alkoholismus, drogy či jiné závislosti
 • traumata a psychické nemoci
 • válečné události (nevrácení lidé z války, ztracení ve válce, udání, zrady apod..)
 • odebrané a vyvlastněné majetky
 • vyhoštění či jinak nepřijatí nebo domítnutí lidé
 • ilegální činnosti
 • útěky z vlasti nebo i legální odchod do jiné země(manželství, za prací apod.)

 

Postup práce:


Člověk si vybere ze skupiny několik lidí, mnohdy pro něj zcela neznámých a cizích. Ti zastupují členy jeho rodiny (rodiče,sourozence,sebe sama..) nebo systému, o který se jedná(pracovní tým,přátelé aj.). Tyto zástupce pak rozestaví v prostoru tak, jak vnímá vzájemné vazby a usedne stranou a pouze se dívá a pozoruje. Často vidí věci, které se mu zcela nezdají pravdivé, ale to je právě to, čím je tato práce geniální. Odkrývá věci, které jsou většinou skryté, anebo jsou skryté jen nám samotným a z nějakého důvodu nejsme schopni se do nich podívat. Také to mohou být postoje, o kterých víme, ale máme různé důvody je odmítat a bráníme se jejich přijetí. To nám pak znemožňuje žít zdravě a v harmonii.
Další práce je pak zcela odlišná příběh od příběhu. Vše probíhá na vnitřních rovinách a důležité jsou prožitky. Slova zde svou roli hrají, ale ne vždy tak podstatnou, jako jim mnohdy přikládáme.

Je velmi důležité vědět, pokud se pro tento druh práce rozhodujete, že se můžou odehrávat v příbězích i velmi silné emoce. Důvěra v celý proces a v celou skupinu včetně jejího vedení, je základem celé práce. Bez toho není možné vstoupit do potřebné hloubky.
Pokud si nejste zcela jistí, že jste již schopni se veřejně natolik odkrýt, může být pro začátek velmi užitečné stát se pouhým pozorovatelem příběhů jiných lidí nebo např. i účastníkem a zástupcem příběhů jejich. Velmi často se stává, že toto dává účastníkům v určité době mnohem více, než postavení vlastního systému. Vše má svůj čas a potřebuje zrát. Pro dobré zrání je však třeba mít i správné hnojení, a proto je vhodné alespoň pro uzavřenější lidi, jež vědí, že sdílení není jejich zcela silnou stránkou, občas přijít na tento program jako účastník. Pomoc druhému člověku v hledání cesty ke svému štěstí a nastolování přirozené rovnováhy může být velmi naplňující a obohacením pak je i mnohem lepší schopnost se otevřít druhému taky.

Momentálně se v našem studiu Rodinné konstelace konají pro větší zájem 1x za 4-6 týdnů, vždy se jedná o program celodenní, zpravidla začínáme v 10h ( čas se může z organizačních důvodů měnit, lépe se ujistit). Závěrečný čas může být odlišný, je závislý na délce jednotlivých konstelací, obvykle končíme mezi 19. a 20. hodinou..

Kapacita míst je omezená, proto se v případě zájmu hlaste co nejdříve, zájem bývá veliký a místa brzy obsazená.

Rezervace je platná po složení celé částky, podmínky najdete v kolonce „Účastnická dohoda“.
Jídlo a pití je zajištěné, sebou jen pohodlné oblečení.

 

Objednávky : tel.č.:  774 626 177 - Soňa Kolesíková

 

Postavení systému............  1500
    Účast....................................... 850 kč

 

 

 

Termíny pro rok 2024 najdete zde:   
 Rodinné a systemické konstelace a Pohyby duše

 

V případě zájmu se prosím hlaste včas, místa jsou vždy brzy obsazená.