Práce s energií

Na této stránce najdete techniky, které využívají sílu energie těla a přírody.

V některých pracujeme přímo na těle a srovnáváme a harmonizujeme energetické okruhy, uvolňujeme blokády způsobené nesprávnou životosprávou, špatným držením těla, vlivem úrazů a jiné.

V jiných technikách pak pracujeme s energetickými okruhy na úrovni psychiky a uvolňujeme blokády způsobené našimi nesprávnými postoji, myšlením a potlačovaním emocí, které už vznikly a tedy není správné dělat, že neexistují.

Další práce s energií je na rovinách ducha a tady jsou uloženy naše vnitřní paměti. Zde se využívá především síly přírody a univerzálních energií, které mají svoji inteligenci a do jejichž vlivů patříme a tudíž na náš vývoj také působí.

 

I zde je velmi důležité chápat alespoň okrajově, který druh práce je vhodný a proto se prosím nechte inspirovat dalšími informacemi o jednotlivých technikách či službách, které najdete opět v levém sloupci.