Bachovy květy


Bachovy květy jsou esence,které nám v životě mohou pomoci odhalit způsoby chování,jež brání v přirozeném vývoji. Tak jako nám byliny pomáhají chemicky, kdy doplňují v našem těle to co v něm chybí a rozpouští to, co tam přebývá, tak stejně nám pomáhají i po psychické stránce. Autor a zakladatel tohoto systému si ve svém životě povšiml, že byliny na emoce a život kolem sebe reagují také emocionálně. Udělal spousty pokusů a zjistil, že emoční chování bylin je velmi podobné lidskému a rozdělil emoce do sedmi skupin. Na základě toho potom vytvořil bylinné esence, které nám pomáhají naučit se se svými emocemi zacházet, eventuálně rozpustit jejich silnou koncentraci, která nás tíží a brání nám v přirozeném harmonickém bytí.

 

Doporučení při:
• vztahové potíže
• pomočování u dětí
• tiky lehkého projevu
• stres, nervové napětí,úzkosti
• přetížení, vyčerpání, regenerace
• úrazy, operace, krizové stavy
• strach před zkouškou, tréma
• nízké sebevědomí, strach ze sebevyjádření, nedostatek důvěry, sebedůvěry a neschopnost se projevit
• závislosti různého druhu, žárlivost, závist
• fobie, různé strachy, panika, šok
• přílišná péče a strach o druhé
• opakované špatné zkušenosti, neschopnost dělat změny
• nezodpovědnost, nedůslednost
• a další

 

Poradna……………..........................................…. dle aktuálního ceníku
Kapky 30 ml………..........................................…..350 kč