Vippassana

23.09.2016 16:30

 

                                            

                                                         Středeční večerní setkání v tichu

                                    Vippassana

 

  • Posaď se do meditační polohy tak, aby jsi měl rovná záda. Vnímej své tělo a svůj dech.
  • Nic nedělej, jen pozoruj myšlenky a nech je plynout. Staň se svědkem a pozoruj toto plynutí. Postupně uvidíš, jak se tvé vědomí rozšíří a dostáváš se daleko nad ně. Myšlenky už tě neovládají.
  • Rozšiřuj své vědomí a objevuj vnitřní klid, blaženost a mír vycházející z Jednoty a sounáležitosti se vším. Vše je součástí tebe a ty jsi součástí všeho. Dotkni se nekonečnosti Bytí...
  • Za 45 min. se začni pomalu svým vědomím vracet zpět do této reality, do svého těla. Než otevřeš oči, pomalu rozdýchej své tělo, rozhýbej končetiny, protáhni se a poté začni otevírat oči. Udělej si hluboký nádech a výdech a vnímej v sobě život.
  • Pokud se ti hned nedaří tak, jak je zde uvedeno, nenech se odradit. Nikdo nic neumí hned na poprvé. Dej si čas a vytrvej ve svém úsilí a udělej si pravidelný prostor pro sebe a setkání se svým tichem.

 

                                   Sledujte termíny setkání,první dva pondělky v měsíci v 18h

                                                                                       Cena:      150 kč

 

                                                                     Objednávejte se na tel.č.:   774 626 177