Reflexní masáž plosky nohy

Při tomto ošetření mačkáme reflexní plošky(receptory) na plosce nohy a tím uvolňujeme jak chodidlo a nohu samotnou, tak celé tělo. Tato místa jsou energeticky provázána s jednotlivými orgány a místy na těle. Tím, že mačkáme reflexní plošky, působíme na energetický systém a funkci těla a orgánů posilujeme. Tímto způsobem můžeme posilovat svůj organismus a pomoci aktivovat samoléčivé schopnosti těla i mysli. Podle míry onemocnění můžeme podpořit léčivé procesy, dokonce v některých případech lze nemoc samotnou i dokonce uzdravit. Záleží však na mnoha dalších okolnostech, takže se nedoporučuje hazardovat se svým zdravím a ve vážných případech není vhodné zaměřit pozornost pouze na tuto techniku. Jako součást uceleného komplexu však může být velmi hodnotná a cenná. Velmi dobré spojení je s kraniosakrálním a viscerálním ošetřením nebo s ošetřením fascií či reflexní lymfou. V kombinaci s těmito technikami má pak úleva od bolesti dlouhodobější charakter a  posílení organismu je výraznější.


Doporučení:
• po úrazech či operacích
• v rekonvalescenci nebo době regenerace
• při podpoře detoxikace
• posílení imunity
• bolesti zad, bolesti hlavy
• dýchací potíže
• problémy s menstruací nebo plodností
• lymfatický či oběhový deficit
• a další

 

Nedoporučuje se:
• v akutním zánětlivém onemocnění

Ošetření provádíme dle potřebnosti organismu, aby bylo skutečně dokončené, není vhodné z finančních či jiných důvodů spekulovat s časem. Jakékoli zkrácení času z vlastního rozhodnutí je pak na vlastní odpovědnost.

 

Sezení (1 hod.)…………….....................................................................600 kč
            (½ hod.)……….........................................................................…..300 kč